Riskavfall

Riskavfall uppkommer inom sjukvård, tandvård, veterinärvård, vid akupunkturbehandling, hos tatueraren och liknande verksamheter.

Riskavfall i sopor.

Följande räknas som riskavfall:

 • Smittförande
 • Smittförande/stickande/skärande
 • Härdplastavfall
 • Fixeringsvätska
 • Framkallningsvätska
 • Blyfolie
 • Fotografisk film
 • Läkemedelsavfall

Du kan teckna abonnemang för hämtning av riskavfall av entreprenörer som har tillstånd att köra farligt avfall.

Farligt avfall

Allt riskavfall utom blyfolie och fotografisk film är farligt avfall. Detta innebär att anteckningar ska föras årligen om mängd och sorts avfall samt de anläggningar avfallet transporteras till. Anteckningarna ska bevaras i minst fem år.

Amalgamavfall

Tömning och funktionskontroll av amalgamavskiljarna krävs minst en gång per år enligt renhållningsordningen.

Funktionskontroll och tömning kan ske genom entreprenör med tillstånd att köra farligt avfall.

Frågor kring hantering av smittförande avfall besvaras av Miljöförvaltningen, tfn 042-10 77 50.

Hämtningsintervall

Enligt renhållningsordningen måste man ha tömning av smittförande och smittförande, stickande eller skärande avfall minst en gång per år. Du får bara använda godkända emballage.

Så behandlas olika typer av riskavfall

 • Blyfolie – Sänds till godkända slutmottagare för metallåtervinning.
 • Fixeringsvätska – Sänds till godkända slutmottagare för silveråtervinning.
 • Framkallningsvätskor – Sänds till godkända slutmottagare för förbränning.
 • Härdplast – Sänds till godkända slutmottagare för förbränning.
 • Läkemedelsavfall – Kemisk/tekniska produkter
 • Röntgenfilmer – Förbränning i avfallsförbränningsanläggning.
 • Smittförande/stickande/skärande – Skickas i slutna behållare till special förbränning hos SYSAV i Malmö.