Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Förpackningar och tidningar

Genom att sortera förpackningar och tidningar kan materialet användas igen. Det spar både energi och råmaterial. Du kan sortera förpackningar av glas, plast, metall och papper.

Plastförpackningar i sopor.

Här kan du läsa om vilka förpackningsslag som ska sorteras ut och vad du ska tänka på. Alla är dessutom skyldiga enligt lag att sortera ut förpackningar och tidningar.

Som företagare kan du ibland sortera ut specialmaterial för att du har mycket av ett specifikt avfallsslag. Stora mängder återvinningsmaterial får ett större värde och du som kund kan då få en lägre kostnad för återvinningen. Wellpapp är sådant material som företag ofta återvinner mycket av.

Tänk på att:

  • Alla förpackningar som du lämnar till återvinning ska vara tomma och rena.
  • Om en förpackning består av olika material ska du dela upp den och lämna materialen var för sig. Om det inte går sorterar du efter det material som förpackningen till största delen består av.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of foretagare.helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close