Farligt avfall

Farligt avfall ska alltid sorteras ut oavsett vad för företag du har. Exempel på farligt avfall är oljor, färgrester, batterier och lysrör. Produkter som sedan blir farligt avfall är ofta märkta med en särskild symbol.

farligtavfall_1_500x165_sbf

Detta är farligt avfall:

 • Oljor
 • Lösningsmedel
 • Färgrester
 • Lim
 • Bekämpningsmedel
 • Fotokemikalier
 • Frätande ämnen
 • Batterier (alla typer av batterier ska samlas in)
 • Termometrar, barometrar och annat som innehåller kvicksilver
 • Lysrör
 • Lågenergilampor
 • Glödlampor
 • Elektronikavfall

Produkter som sedan blir farligt avfall är ofta märkta med en särskild symbol.

För att varje medel ska behandlas på rätt sätt och för att inte de personer som handskas med avfallet ska utsättas för några risker ska du tänka på det här:

 • Om du använder en annan förpackning till ditt farliga avfall är det viktigt att du märker den med vad den innehåller.
 • Blanda inte olika medel, utan lämna in dem var för sig.
 • Kontrollera att förpackningen inte läcker.

Förpackningar med rester av kemikalier ska du lämna som farligt avfall, men om burken är helt tom och torr kan du lämna den som plast- eller metallförpackning