Förändra livsmedelsverksamhet

Om du gör en förändring av din livsmedelsverksamhet måste du informera miljöförvaltningen om detta. Förändringen kan påverka din riskklassning, så att kontrollbehovet och därmed avgiften för din verksamhet behöver ändras.

Exempel på förändringar:

  • Storleken på verksamhetens produktion har ökat eller minskat.
  • Verksamheten har ändrat inriktning, till exempel från café till restaurang eller från mottagningskök till tillagningskök.
  • Verksamhetens produkter vänder sig till känsliga konsumentgrupper, eller upphör med detta.
  • Verksamhetens ansvar för märkning och presentation av livsmedel är förändrat.

Klicka här för att komma till e-tjänst eller blankett för att anmäla vilken förändring som har gjorts i din verksamhet. Du hittar dem under fliken ”Livsmedel”.

Vid ett ägarbyte eller om verksamheten flyttar måste du alltid göra en ny anmälan. Samma sak gäller vid ombildning av företag, som leder till att verksamheten drivs med ett nytt organisationsnummer – även om det är samma personer som driver verksamheten.