Förändra livsmedelsverksamhet

Om du gör en förändring av din livsmedelsverksamhet måste du informera miljöförvaltningen om detta. Förändringen kan påverka din riskklassning, så att kontrollbehovet och därmed avgiften för din verksamhet behöver ändras.

Exempel på förändringar:

  • Storleken på verksamhetens produktion har ökat eller minskat.
  • Verksamheten har ändrat inriktning, till exempel från café till restaurang eller från mottagningskök till tillagningskök.
  • Verksamhetens produkter vänder sig till känsliga konsumentgrupper, eller upphör med detta.
  • Verksamhetens ansvar för märkning och presentation av livsmedel är förändrat.

Du använder stadens e-tjänster för att anmäla vilken förändring som har gjorts i din verksamhet.

Vid ett ägarbyte eller om verksamheten flyttar måste du alltid göra en ny anmälan. Samma sak gäller vid ombildning av företag, som leder till att verksamheten drivs med ett nytt organisationsnummer – även om det är samma personer som driver verksamheten.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?