Undvik trängsel på din servering

För att minska smittspridningen i samhället ska restauranger, caféer, barer och serveringsställen följa de regler som gäller och anpassa sina serveringsytor för att undvika trängsel. Du som driver servering är enligt lag skyldig att göra åtgärder mot trängsel för att covid-19 inte ska spridas mellan dina besökare.

Du hjälper besökarna på din servering att ta ansvar och skydda varandra mot smitta genom att ordna lokaler, entré och/eller tillhörande områden så att alla kan hålla avstånd till andra sällskap och undvika trängsel.

Personer som sitter med avstånd på en uteservering.

Alla i Helsingborg har ett ansvar att hålla avstånd till varandra på serveringar.

Vi måste hålla smittspridningen nere

Helsingborgs stad förstår att alla restriktioner har drabbat besöksnäringen hårt. Därför ser staden positivt på att minskad smittspridning, ökad vaccinering och lägre belastning på vården nu har gjort det möjligt att lätta på vissa restriktioner. Men, för att hålla nere smittspridningen i Helsingborg måste vi tillsammans fortsätta att följa de regler som fortfarande gäller. Både  besökare, serveringar, köpcentrum, butiker och andra verksamheter.

Lagen om smittskydd gäller till hösten

Under coronapandemin gäller en tillfällig lag (2020:526) om smittskyddsåtgärder på serveringsställen i Sverige. Lagen gäller alla näringsverksamheter som serverar mat och dryck till allmänheten och har sittplatser på serveringen. Det är till exempel restauranger, barer, pubar, caféer, glasskiosker med sittplatser och nattklubbar. Lagen omfattar däremot inte matsalar på arbetsplatser och skolor, cateringföretag, foodtrucks eller take away-ställen. I nuläget gäller den tillfälliga lagen till 30 september 2021.

Miljöförvaltningens inspektörer gör kontroller

Sedan våren 2020 har miljöförvaltningen fortsatt att kontrollera smittskyddsåtgärder på Helsingborgs serveringar på uppdrag av miljönämnden. Tillsynen är avgiftsfri och planeras utifrån anmälningar från invånare, egna riskbedömningar och i samband med de ordinarie kontrollerna enligt livsmedelslagen.

Inför, under och efter tillsynen ger stadens miljöinspektörer råd om vad din servering eventuellt behöver ändra och tänka på för att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och lagkraven. Miljöförvaltningen skickar även ut nyhetsbrev och informerar löpande om ändrade föreskrifter och aktuella beslut från regeringen och andra myndigheter.

Miljönämnden kan besluta vad din servering måste göra

Om en servering inte gör de smittskyddsåtgärder som behövs för att följa lagen och miljöinspektörernas råd, kan miljönämnden besluta att en servering måste göra vissa åtgärder, ett så kallat föreläggande.

Nämnden har också möjlighet att koppla ett vitesbelopp till beslutet, som förvaltningsrätten kan döma företaget att betala om de inte gör de åtgärder som beslutats. Det är kontrollrapporterna från tillsynen och miljöinspektörernas bedömning utifrån lagen som blir underlag för eventuella beslut i miljönämnden.

I en situation där det finns allvarliga brister i rutiner och omfattande trängsel, kan miljönämnden besluta om ett omedelbart förbud mot fortsatt verksamhet för att direkt förhindra smittspridning. Beslutet tas i samråd med regionens smittskyddsläkare och kan till exempel innebära att hela eller en viss del av serveringen måste stänga tills bristerna har rättats till.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?