Smittskydd på serveringar under coronapandemin

Du som driver servering ska följa aktuella restriktioner och utforma din serveringsyta för att  minska smittspridningen under pandemin. Här hittar du information om vad som gäller i din verksamhet och råd om vad du kan göra för att undvika trängsel mellan besökare.