Smittskydd på serveringar under coronapandemin

Föreskrifter mot trängsel på serveringsställen togs bort den 9 februari 2022. Det betyder att inga krav om sittande servering, storlek på och avstånd mellan sällskap, eller andra åtgärder mot smitta gäller efter det datumet.

Bakgrunden till Folkhälsomyndighetens beslut är den höga andelen vaccinerade i befolkningen och färre antal fall av allvarlig sjukdom, trots en fortsatt hög smittspridning. Föreskrifterna var kopplade till lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som i nuläget gäller till 31 maj 2022.

Miljönämnden var ansvarig för tillsynen av lagen och föreskrifterna och miljöförvaltningens gjorde tillsynsbesök på serveringsställen under januari 2022. Sedan i början av pandemin har miljöförvaltningen informerat om föreskrifterna i kontakt med serveringsställen och i nyhetsbrev, utskick och informationsmaterial.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?