Visste du det här om groddar?

Reglerna för att producera groddar har skärpts sedan några år tillbaka. Numera ska verksamheter godkännas av Länsstyrelsen för att få producera groddar som ska släppas ut på marknaden. Fröerna som ska groddas ska också uppfylla krav på spårbarhet och mikrobiologisk status. I dagsläget är det fem anläggningar i Sverige som är godkända – tre i Skåne och två i Stockholm.

En ny EU-bestämmelse tillkom efter ett stort utbrott i Europa 2011 då över 4000 blev sjuka och 50 dog (50 sjuka och ett dödsfall i Sverige). Det var EHEC-bakterier i groddar av bockhornsklöver tillverkade i norra Tyskland som orsakade utbrottet.

Gynnsamt för bakterier

Processen för groddning är gynnsam för bakterier, därför är det särskilt viktigt med en råvara (frön) som inte har patogena bakterier med sig in i processen, vatten av dricksvattenkvalitet och en god hygien.

Att tänka på när du köper eller säljer groddar i din verksamhet:

  • Köp bara groddar från leverantörer som kan visa att groddarna kommer från en godkänd anläggning. Här finns alla som är godkända.
  • Kontrollera märkning på förpackningen så att producentens namn och adress finns med.
  • Köp groddar som är tillverkade inom EU, då gäller samma regler som i Sverige.
  • Om groddarna du köpt är importerade från tredje land ska intyg följa med sändningen som säkerställer spårbarhet om ursprung, transport och att de är producerade under bra förhållanden.
  • Om du säljer fröer för groddning ska du vara registrerad som livsmedelsföretagare hos miljöförvaltningen.

Ladda ner ett infoblad om groddar.