Snart kan matgäster i Finland kolla var köttet kommer ifrån

EU har nyligen godkänt Finlands ansökan om att införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött som serveras på restauranger, så att gästerna lätt ska få information om ursprung utan att behöva fråga.

I Sverige pågår diskussioner om att göra som Finland och ansöka om detta i EU. Inom Helsingborgs stad undersöker vi, enligt ett politiskt uppdrag, vilket intresse som finns hos stadens krögare att införa märkningen på frivillig väg.

Hittills har intresset varit lågt på grund av att det är svårt att garantera den så kallade redligheten (att inte lura konsumenten), att svenskt kött är svårt att få tag på i tillräcklig mängd, samt att det köttet inte alltid är bäst smakmässigt.

Vi kommer att fortsätta dialogen med stadens krögarnätverk, följa det nationella arbetet tillsammans och rapportera om förändringar sker.

Följande krävs för att ett land ska få sin ansökan godkänd av EU:

  • Det ska finnas ett förslag till nationella bestämmelser.
  • Landet måste kunna visa att ursprungsmärkningen är mycket viktigt för konsumenterna.
  • Det primära motivet ska vara att konsumenterna ska kunna göra informerade val.
  • Landet måste kunna visa nyttan med märkningen utifrån särskilda kvaliteter hos det lokala köttet, till exempel att det är salmonellafritt, arbete mot antibiotikaresistens,  strängare djurskyddskrav och smak.