Så tar du hand om ditt matavfall

Har du en verksamhet som hanterar livsmedel? I så fall måste du följa Helsingborgs stad renhållningsordning för matavfall från verksamheter. Du som företagare ska sortera ut och hålla matavfallet skilt från resten av ditt avfall.

NSR ska hämta avfallet, minst en gång i veckan. Med matavfall menar vi till exempel rester från frukt, grönsaker, kött och fisk. Det är avfall som är biologiskt lätt nedbrytbart.

Ytskiktet på till exempel golv ska vara anpassade till att förvara avfall. Beroende på vilken sorts avfall det handlar om så kan kraven variera. Om du har torra avfall som till exempel socker eller mjöl, som inte lätt bryts ned eller läcker, kan ytskikten vara mycket enkla. Då behöver de oftast inte rengöras så ofta och golv­brunn behöver sällan finnas. Men om det är vått eller lätt nedbrytbart avfall, så krävs andra för­utsättningar, för att lyckas hålla utrymmena tillräckligt rena.

Det finns inte några regler i lagstiftningen som innebär att avfall måste förvaras i kyla, utan det beror på vilken typ och mängd av avfall det handlar om. Det kan vara lämpligt med kylförvaring om det finns risk för störande lukt, skadedjur eller om andra problem uppstår. Om omgivningen blir påverkad av ditt avfall ansvarar du för att vidta åtgärder.

Läs mer om renhållningsordningen i Helsingborgs stad.