Ny digital kontrollrapport

2018 har kontrollrapporten fått nytt utseende och kommer nu att skickas till din e-postadress. Livsmedelsverket har tillsammans med några kommuner tagit fram en ny kontrollrapport.

Tanken är att det är en gemensam mall för kommunerna att utgå ifrån. Förhoppningsvis ska den göra det enklare för företag att förstå resultaten av kontrollen. Den nya mallen har en tydlig grafisk layout och symboler. Det ska även öka likvärdigheten i kontrollen genom att göra det lättare att jämföra vad myndigheterna tittat på och hur de bedömt vad de sett. De företag som inte har e-post kommer fortsätta att få sin kontrollrapport via post.

Glöm inte att kontrollera så att den digitala kontrollrapporten inte hamnar i skräpposten.