Norovirus – vanligaste orsaken till livsmedelsburen smitta

Under 2017 har vi gjort kontroller i 100 verksamheter i Helsingborg varav 13 visade sig ha avvikelser. Norovirus kan lätt överföras till livsmedel från människor som hanterar mat som inte upphettas innan servering. Det kan till exempel vara sallader, tårtor och smörgåsar. Kontroller med inriktning på rutiner för att förebygga spridning av norovirus kommer att fortsätta under 2018.

Det är viktigt att du som livsmedelsföretagare är medveten om faran med norovirus och har rutiner för att motverka att norovirus sprids till era livsmedel. Det är särskilt viktigt i verksamheter som tillverkar mat som inte ska värmebehandlas innan det äts.

Bagerier, grönsaksproducenter, restauranger, skolor och vårdinrättningar är några av de verksamheter som är speciellt berörda och behöver ha bra rutiner för att undvika att få in norovisus i verksamheten.

Vilket resultat såg vi?

Vi gjorde 100 kontrollbesök förra året, där vi särskilt granskade hur verksamheterna arbetade för att förhindra smitta till livsmedel. Tretton av dessa behövde förbättra sina rutiner. Avvikelserna som vi noterade gällde framförallt handhygien, rengöring och arbetskläder.

Tips för att förebygga smitta:

  • Tänk på att alltid ha tvål och möjligheter att torka händerna vid handtvättställen.
  • Tänk på att använda olika rengöringsutrustning för rengöring i köket och på toaletterna.
  • Tänk på att alltid byta om till arbetskläder på arbetsplatsen och att alltid förvara arbetskläder och privata kläder väl separerat.
  • Tänk lite extra på att hålla en god hygien om du har någon där hemma som är sjuk för att undvika smittspridning.