Nationell kontroll av hamburgare

Vi har tidigare informerat om att Livsmedelsverket tagit fram 17 gemensamma operativa mål för livsmedelskontrollen i Sverige för åren 2017-2019.  Ett av dessa mål är att minska riskerna med Ehec i rätter av malet och hackat kött, såsom hamburgare och råbiff.

Bakterien Ehec (Enterohemorragisk E. coli) kan orsaka allvarlig sjukdom, i synnerhet hos små barn. Ehec har orsakat flera livsmedelsburna utbrott. Om en rätt av malet nötkött serveras, utan att ha blivit genomstekt, kan bakterien föras över till människor. Endast ett tiotal bakterier räcker för att människor ska smittas och drabbas, därför varnar Livsmedelsverket för faran med till exempel hamburgare som ej är genomstekta.

Flera restauranger behövde förbättra sina rutiner

2015 gjorde miljöförvaltningen ett större kontrollprojekt då 112 restauranger kontrollerades. Av dessa behövde hela 33 procent, av de som serverade hamburgare, förbättra sina rutiner. Det handlade om att steka igenom köttet, för att döda eventuella mikroorganismer i färsbiffarna. Ett annat alternativ var att först säkerställa att det inte fanns bakterier på ytan av köttstycket – innan köttet maldes till färs.

Nytt projekt är i gång

Det nationella målet som nu finns handlar om att kontrollera att företagen verkligen beaktar faran med Ehec. Vid kontrollerna kommer vi att undersöka ifall företagens tillvägagångssätt är tillräckliga för att döda eller minska förekomsten av Ehec.

Vi har redan startat kontrollprojektet som även kommer att pågå under 2019. Hittills har vi kontrollerat ett tjugotal verksamheter och räknar med att besöka ytterligare 80 stycken. Vi kommer även att ta ut några prover för analys av köttfärs och färdigproducerade råa hamburgare.