Så arbetar Helsingborg med livsmedelsverkets operativa mål

I förra utskicket av Livsviktigt informerade vi om att Livsmedelsverket tagit fram gemensamma operativa mål för livsmedelskontrollen i Sverige för åren 2017-2019. Vi i Helsingborg berörs av 15 av dessa 17 mål.

Därför har vi i Helsingborg under 2017 följande fokus vid våra kontroller:

    • Stadens vatten berörs av 3 av de 17 operativa målen. Vi kontrollerar därför vattenverk och tittar på säkerhetsbarriärer, faroanalys för kemiska risker och hygienrutin vid reparationer. Allt för att få ett säkert dricksvatten i staden.
    • Vi kontrollerar era hygienrutiner för att minska smittspridningen av norovirus som orsakar vinterkräksjuka. Norovirus är den vanligaste orsaken till livsmedelsburen smitta i Sverige. Norovirus kan lätt överföras till livsmedel från människor som hanterar mat som inte upphettas innan servering. Därför är det viktigt att ni livsmedelsföretagare är medvetna om faran med norovirus och har rutiner för att motverka att det sprids via era produkter.
    • Vi kontrollerar spårbarheten av ägg som marknadsförs som svenska. Korrekt märkning är viktig för konsumenterna och svenska produkter ses som ett mervärde för konsumenter i Sverige och ursprunget är ”säljande”. Fusk med ursprungsuppgifter för ägg är inte enbart en fråga om att vilseleda konsumenter, det är också en fråga om säkerhet då ägg omfattas av Sveriges salmonellagarantier*.
    • Vi kontrollerar spårbarheten av nöt-, lamm- och kycklingkött som marknadsförs som svenskt. Även här är korrekt märkning är viktig för konsumenterna och svenska produkter ses som ett har mervärde för konsumenter i Sverige och ursprunget är ”säljande”. Även här handlar det om att ge konsumenterna rätt information och säkra köttet då det omfattas av Sveriges salmonellagarantier*.
    • Vi kontrollerar att importerande företag kan säkerställa att halterna av aflatoxin och och ratoxin understiger gällande gränsvärden för russin och pistaschmandlar. Russin och pistaschmandlar kan innehålla mögelgifter. Mögelgifter som aflatoxin och ochratoxin kan skada njurar och lever. Russin äts i relativt stor omfattning av barn, som på grund av sin låga kroppsvikt får en högre exponering av skadliga ämnen än vuxna. Pistaschmandlar kan innehålla höga halter av aflatoxin när de producerats och lagrats fel.*Salmonellagarantin innebär att Sverige har ett kontrollprogram för salmonella i fjäderfä, nöt och svin. Kontrollen av salmonella görs i enlighet med LIVSFS 2005:21. I svenskt kött är det därför mycket ovanligt med salmonella eftersom kött från nöt, svin och höns regelbundet kontrolleras på slakterier och styckningsanläggningar. Inget kött man hittat salmonella i går till konsumenterna, utan det förstörs. Även risken för salmonella i svenska ägg är då mycket liten. När Sverige blev medlem i EU fick vi rätt att kräva att kött och ägg från andra EU-länder ska vara provtagna och fria från salmonella innan de förs in till Sverige. Samma krav gäller vid import från länder utanför EU.