Undantag gällande näringsdeklarationen

För dig som har ansvar för märkning av färdigförpackade produkter är näringsdeklaration obligatoriskDen 13 december 2016 blev det obligatoriskt att redovisa en näringsdeklaration på färdigförpackade livsmedel. Syftet med näringsdeklarationen är att konsumenter ska kunna göra aktiva val. Men det finns vissa undantag - vissa livsmedel omfattas inte av det nya lagkravet.

Näringsdeklarationen ska informera konsumenterna om mängden energi i livsmedlet, samt hur mycket energi de olika näringsämnena ger. Konsumenten kan på så sätt göra ett aktivt val.

Näringsdeklarationen ska utformas på det sätt som står i informationsförordningen. Det är obligatoriskt att redovisa mängden energi samt vissa klargjorda näringsämnen. Det finns också krav på hur deklarationen ska se ut och hur stora bokstäverna ska vara. Man kan också presentera ytterligare information utöver det obligatoriska.

Ansvaret för informationen ligger främst hos företaget vars namn produkten säljs i, men även andra aktörer i livsmedelskedjan har ansvar för att det finns korrekt information på förpackningen. Om du endast säljer färdigförpackade livsmedel är du skyldig till att kontrollera att märkningen är korrekt. Om du vet att informationen är felaktig får du inte sälja vidare livsmedel.

Det finns vissa livsmedel som inte omfattas av det nya lagkravet, till exempel:

  • kaffe och te
  • obearbetade produkter
  • hantverksmässigt framställda produkter (producerade i liten skala)
  • förpackningar vars största yta är mindre än 25 kvadratcentimeter
  • alkoholhaltiga drycker med en volymprocent över 1,2

Läs Livsmedelsverkets artikel om ansvar för informationen här. 

Läs vad Livsmedelsverket skriver om näringsdeklarationen här.