Inga fynd av Fipronil i svenska ägg

Efter upptäckten av det otillåtna ämnet fipronil i ägg har Livsmedelsverket analyserat svenska ägg från 22 producenter. Inget prov innehöll fipronil.

Efter upptäckten att det otillåtna ämnet fipronil använts i flera länder för att bekämpa löss och fästingar hos värphöns har Livsmedelsverket inkluderat fipronil i sin ordinarie provtagning av bekämpningsmedel i ägg.

Runt månadsskiftet augusti-september analyserades ägg från 22 svenska äggproducenter. Inga ägg innehöll fipronil. Ytterligare prover från andra producenter ska analyseras i oktober och november. Sammanlagt analyserar Livsmedelsverket ägg från ett 80-tal äggproducenter under hösten.