Gemensamma mål för den svenska livsmedelskontrollen

För 2017-2019 har Livsmedelsverket tagit fram fyra gemensamma övergripande mål för livsmedelskontrollen. Det handlar om att säkert dricksvatten, att antalet som blir sjuka av olika bakterier ska minska, att de negativa hälsoeffekterna av tungmetaller i livsmedel ska minska och att informationen om livsmedel ska vara korrekt.

Mer i detalj innebär målen följande:

Säkert dricksvatten

Detta mål syftar till att färre människor ska bli sjuka av dricksvattnet i Sverige. De negativa hälsoeffekterna som är orsakade av kemiska och mikrobiologiska ämnen (bakterier, virus och parasiter) i dricksvattnet ska minska.

Mikrobiologiska risker

Detta mål syftar till att färre människor ska bli sjuka av bakterier som kan förekomma i livsmedel. Fokus ligger på campylobacter (som kan förekomma i kyckling), listeria (som kan förekomma i kallrökt och gravad fisk), Ehec (som kan förekomma i hamburgare och råbiff) och norovirus (som orsakar vinterkräksjukan).

Kemiska risker

Detta mål syftar till att minska de negativa hälsoeffekterna som komma av miljöföroreningar som dioxin och PCB, tungmetaller och mykotoxiner. Sådant kan bland annat förekomma i spannmål och ris, russin, pistagemandlar och fiskoljebaserade kosttillskott.

Information om livsmedel kan säkerställas genom hela livsmedelskedjan

Detta mål syftar bland annat till att se till att ingrediensförteckningen på en produkt stämmer med det verkliga innehållet. Fokus ligger på märkning av mjölk, hasselnöt, svenska ägg, svenskt nöt-, lamm- och kycklingkött samt om ett livsmedel faktiskt är ekologiskt.

– Alla svenska kontrollmyndigheter – alltså alla kommuner – kommer att titta på detta samtidigt under de kommande tre åren. Det är positivt för alla, eftersom det ger en rättvis och likvärdig kontroll, säger Olu Lindström, avdelningschef på miljöförvaltningens livsmedelsavdelning.

Alla typer av anläggningar i Helsingborg kommer att bli berörda av dessa mål. Vi berättar mer de olika målen i kommande utskick av Livsviktigt.