Fokus vatten och is

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. I Sverige använder varje invånare cirka 10 liter vatten till dryck och matlagning varje dag. Därför är det ytterst viktigt att detta vatten håller hög kvalitet. Vi ska inte bli sjuka av det vatten vi dricker.

För att stadens invånare och besökare ska serveras vatten och is av bra kvalitet krävs det att ni som verksamhetsutövare har god kunskap om vad som påverkar vattnet. Detta innebär att ni måste ha bra rutiner för rengöring av den utrustning som kommer i kontakt med isen/vattnet (exempelvis kransilar, spolmunstycken, barpistoler, vattenautomater och ismaskiner).

Under sommaren 2016 undersökte vi på miljöförvaltningen i Helsingborg iskvaliteten hos tio av stadens sommarkrogar. Den mikrobiologiska kvaliteten på isen kontrollerades, men även om verksamheternas ismaskiner var rena och om det fanns bra rutiner för rengöring av den utrustning som kommer i kontakt med isen.

Resultatet var inte bra. 9 av 10 verksamheter fick avvikelser på kontrollområdet. Kunskapen inom detta område behöver bli mycket bättre hos verksamhetsutövarna. Utifrån detta resultat har vi bestämt att fokusera extra på detta kontrollområde under 2017 och under nästa år.

När vi är ute kommer vi att:

  • kontrollera att ni har bra rutiner för att rengöra er utrustning som kommer i kontakt med det vatten och is som ni serverar
  • kontrollera att ni har bra rutiner för att hantera ert vatten och er is
  • låta analysera is och vatten från cirka 200 av Helsingborgs verksamheter