Fokus spårbarhet och redlighet

Ett av miljöförvaltningens fokusområden 2017 kommer att vara spårbarhet och redlighet för kött och ekologiska livsmedel. Kontrollerna kommer att göras på restauranger och butiker.

Livsmedel som inte är säkra eller felaktigt märkta ska inte släppas ut på marknaden. Om de redan finns ute på marknaden, ska de kunna stoppas på ett snabbt sätt. För att kunna göra det är det viktigt att livsmedlet går att spåra. Därför är spårbarhet en viktig del av det som vi på miljöförvaltningen tittar på när vi gör våra kontroller. Därför är detta också viktigt för dig som företagare att ha ett bra system för att kunna spåra de livsmedel som du säljer.

Just spårbarhet när det handlar om kött och ekologiska livsmedel är något som vi ska titta närmare på framöver.

Ladda ner Livsmedelsverkets informationsmaterial om spårbarhet