Tilläggsmärkning av fisk och ursprungsmärkning av kött

Under 2015 hade miljöförvaltningen särskilt fokus på tilläggsmärkning av fisk och på ursprungsmärkning av olika köttslag vid kontroll i livsmedelsbutiker. Det gjorde vi för att nya regler om konsumentinformation har börjat tillämpas i EU.

Tilläggsmärkningen av fisk kontrollerade vi i 13 butiker och mobila anläggningar som säljer fisk och fiskeriprodukter.

Tilläggsmärkningen informerar bland annat om fiskens latinska namn, fångstzon, produktionsmetod (om fisken är odlad eller viltfångad) och vilka redskap som använts för viltfångad fisk. Om produkterna har varit frysta men säljs upptinade ska kunden få information om detta också. Resultatet var att alla verksamheter hade någon avvikelse inom det aktuella kontrollområdet. Hos 7 av verksamheterna saknades det latinska namnet, 6 verksamheter saknade information om produktionsmetod och 11 av de kontrollerade verksamheterna saknade uppgifter om fångstzon/land.

Ursprungsmärkning av kött kontrollerade vi i 11 livsmedelsbutiker.

Ursprungsmärkning av nötkött har varit reglerad i flera år. Nu har den utökats så att den gäller även gris, får och get samt kyckling och andra fjäderfän.

Ingen av de butiker som kontrollerades hade korrekt skyltning om ursprung av nötkött vilket är ett krav. Alla butiker kunde informera kunderna muntligt om vart köttet kom ifrån. En butik saknade ursprungsmärk på de produkter som de förpackat och märkt själv.

Vid kontrollbesöken lämnade vi informationsblad om reglerna om tilläggsmärkning av fisk och om ursprungsmärkning av kött. Informationsbladen finns att ladda ner här