Helsingborgs skolkök har brister i rutiner för inköp av fet fisk från Östersjön

Livsmedelsverkets råd är att fet fisk från Östersjön inte ska serveras till barn i skolor och förskolor*. Eftersom de allmänna råden bara ger utrymme att äta fet Östersjöfisk två till tre gånger per år anser Livsmedelsverket att det är det bättre att föräldrarna avgör när och om denna fisk ska serveras till barn.

Livsmedelsverkets uppgift är att se till att utsatta riskgrupper nås av konsumtionsråd för att undvika hälsorisker. I förskolor och skolor anser Livsmedelsverket att konsumtionsråden för att hantera riskerna med miljögifterna är mer än bara råd och att de ska följas vid planering av vilka inköp som görs av fiskeriprodukter för tillagning och servering. Med anledning av detta valde vi på miljöförvaltningen att fokusera särskilt på detta under 2015. 33 skolkök kontrollerades och 25 av dessa serverar fet fisk ibland. Vi tittade även på hur rutinerna kring inköpen såg ut.

Av de 25 skolköken som serverade fet fisk var det:

  • 16 skolkök som hade rutiner för att inte köpa in fet fisk från Östersjön, medan 9 saknade rutiner för detta .

Av de 16 skolköken var det:

  • 7 skolkök hade rutiner för att kontrollera att de fått rätt varor vid leverans och att fisken inte var från Östersjön. 9 skolkök kontrollerade inte att de fått rätt varor.
  • 15 av skolköken som kunde spåra i vilket hav fisken var fiskad.

– Vi hade önskat att alla skolkök i Helsingborg hade rutiner för att styra inköp och uppföljning av fet fisk som är fångad i Östersjön. Det är ju så viktigt att unga människor inte får i sig för mycket av den här sortens fisk, säger Olu Lindström, avdelningschef på livsmedelsavdelningen.

I samband med kontrollen lämnade miljöförvaltningens inspektörer ett informationsblad om faran med att äta fet fisk från Östersjön till alla skolkök.

Anledningen till råden att är att fet fisk som är fiskad i Östersjön, exempelvis lax och strömming, kan innehålla förhöjda halter av miljögifter som dioxin och PCB. Dessa kan påverka hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendestörningar. Gifterna lagras i kroppen under lång tid och barn är mer känsliga än vuxna.

Sverige har sedan årsskiftet 2011/2012 ett permanent undantag från EU:s gränsvärden för dioxin och PCB i fisk under förutsättning att konsumenterna informeras om riskerna med att äta fisk med höga halter dioxiner och PCB.