Hanteringen av kebabkött har blivit bättre

En kebabstock består av mycket kött. Så mycket så att allt sällan går åt under en dag. Hur ska då en restaurang hantera sitt kött för att inte riskera att kunderna blir sjuka? 2014 genomförde miljöförvaltningen i Helsingborg ett projekt som fokuserade på just detta. Nu kommer resultatet från återbesöken, som pekar på flera positiva effekter.

2014 genomförde miljöförvaltningens livsmedelsavdelning ett projekt där de kontrollerade hanteringen av kebabstockar i totalt 50 av stadens verksamheter. Under 2015 gjorde de återbesök hos majoriteten av verksamheterna.
– Syftet med kontrollerna var att se ifall de insatser vi gjorde under 2014 har haft någon effekt på hanteringen av kebabstockarna, säger Peter Svensson, miljöinspektör.
Resultatet var både bra och mindre bra.
– Våra kontroller visar att antalet avvikelser var färre. Men den egna kontrollen måste fortfarande förbättras, säger Peter Svensson.

Under projektet kontrollerade miljöförvaltningens inspektörer restaurangens rutiner, kompetens och egna kontroller för alla steg i hanteringen av kebabköttet. Exempelvis hur de tog hand om och förvarade kebabstockarna, hur de tinade upp och kylde ner köttet och om de rengjorde utrustningen som kom i kontakt med kebaben på ett tillfredsställande sätt.

Ladda ner vårt informationsblad om säker hantering av kebabkött. (Finns på både svenska och arabiska.)

Miljöförvaltningens mål var att 75 procent av verksamheterna skulle ha åtgärdat sina avvikelser inom de största riskområdena på ett bestående sätt. Resultatet blev 60 procent. På två områden märktes stor skillnad vid återbesöket, områdena nedkylning och återuppvärmning. Här fanns det endast en avvikelse på hanteringen jämfört med 12 stycken 2014.
– Det är positivt att det blev färre avvikelser på hanteringen, säger Peter Svensson.
Miljönämndens ordförande Anders Lundström (KD) håller med:
– Jag är nöjd med att våra kontroller ger effekt och att vi därmed minskar riskerna för allmänheten.

Riskerna med hantering av kebabstockar

När livsmedelsverksamheter hanterar kebab från kebabstockar är det förenat med många mikrobiologiska faror. Riskerna har sin grund i att kebabstockarna oftast är så stora att de inte tar slut samma dag. De tar flera timmar att grilla färdiga och ibland slås grillen av efter lunch för att sedan åter sättas på framåt eftermiddagen. Hanteringen sker också i flera steg, där varje steg är förenat med mikrobiologiska faror.