Håll borta råttor och andra skadedjur

Som företagare behöver du ha rutiner för att hindra att skadedjur tar sig in i dina lokaler. Skadedjur kan vara till exempel råttor, kackerlackor och insekter.

Det är viktigt att dörrar och fönster är täta och stängda när de inte används. Lagerportar ska också vara stängda, när det inte sker någon mottagning av varor. Se upp så att inte skadedjur tar sig in genom avlopp eller otätade rördragningar. Det är viktigt att du själv kontrollerar och underhåller din lokal. Håll rent både utanför och inuti dina lokaler och samla inte på dig onödiga föremål.

Har du upptäckt skadedjur?

Kontakta ett skadedjursföretag och undvik att använda de delar av din lokal som kan ha påverkats. I vissa fall kan det accepteras att du ändå använder lokalen under förutsättningen att du rengör lokalen extra noggrant före och efter användning, samtidigt som man sanerar. Men det krävs självklart att ditt livsmedel inte påverkas av saneringen eller skadedjuren.

Läs mer om skadedjur och avfall här