Anmäl din verksamhet i tid

Om du inte anmäler din livsmedelsverksamhet till miljöförvaltningen innan den startar, så bryter du mot livsmedelslagen och får betala en sanktionsavgift.

Fram till den 1 januari 2019 räknades underlåten anmälan av livsmedelsverksamhet som livsmedelsbrott och ledde ofta till böter för den som ansvarar för verksamheten. Nu har en straffväxling genomförts och överträdelsen leder istället till en livsmedelssanktionsavgift (LSA).

Avgiften baseras på omsättning

Beloppet för sanktionsavgiften baseras på företagets årsomsättning, men kan vara som lägst 5 000 kronor och som högst 75 000 kronor. För offentliga verksamheter är avgiften ett fast belopp på 40 000 kronor. Avgiften beslutas av miljönämnden och ska betalas till staten.

Anmäl två veckor innan start

Du som startar en livsmedelsverksamhet ska anmäla detta till miljönämnden två veckor innan ni startar. Ägarbyte och ändrad bolagsform ska också anmälas.

Om en nämnd tar över en befintlig verksamhet från en annan av stadens nämnder innebär det också ett ägarbyte eftersom det då är en ny juridisk person som
tar över verksamheten.

Läs mer om livsmedelssanktionsavgifter här