Driv din verksamhet med ett leende

Med en smiley på entrédörren visar du dina kunder och besökare att din livsmedelsverksamhet klarar Livsmedelsverkets högsta krav. Det betyder att den har väl fungerande rutiner för att producera säkra livsmedel, en utmärkt livsmedelshantering och ett system för att tidigt upptäcka och åtgärda brister. Här kan du läsa om hur din verksamhet kan få en smiley.

Vi på miljöförvaltningen vill uppmärksamma och uppmuntra de verksamheter som är bäst på livsmedelshantering i Helsingborg. Därför delar vi ut en smileymärkning till de restauranger, caféer, butiker, snabbmatställen, skol- och förskolekök, personalrestauranger och vårdverksamheter som klarar kriterierna för att placeras i Livsmedelsverkets erfarenhetsklass A.

Smileymärkningen gör det möjligt för konsumenter att göra medvetna val utifrån vilka matställen som har bäst system för livsmedelssäkerhet och korrekt livsmedelsinformation. Men vi vill även att den ska vara en morot för alla livsmedelsverksamheter att jobba vidare med sin hantering för att sträva mot erfarenhetsklass A.

Vanliga frågor och svar om smileymärkningen. 

Så kan din verksamhet få en smiley

Smileyn delas ut av miljöförvaltningens livsmedelsinspektörer efter ordinarie kontrollbesök. För att kunna få en smileymärkning måste verksamheten sälja eller servera livsmedel direkt till slutkonsument. För att klara kriterierna för Livsmedelsverkets erfarenhetsklass A så ska din verksamhet:

  • ha väl fungerande rutiner för livsmedelssäkerhet
  • en korrekt märkning och information till kunder
  • ett system för att tidigt upptäcka och direkt åtgärda brister i verksamheten
  • få eller inga avvikelser vid den senaste livsmedelskontrollen. Om det upptäcks några avvikelser så måste de åtgärdas direkt och de får inte vara allvarliga eller återkommande.

Nya livsmedelsverksamheter placeras alltid i erfarenhetsklass B och kan få en smileymärkning tidigast i samband med vårt andra, ordinarie kontrollbesök.

När miljöförvaltningen delar ut en smileydekal så måste vi ha gjort en tillräckligt omfattande kontroll för att få en helhetsbild av verksamhetens rutiner och skötsamhet. Livsmedelskontrollen kan vara anmäld eller oanmäld.

Din verksamhet lånar smileymärkningen till nästa ordinarie livsmedelskontroll då vi gör en ny bedömning. Om vi upptäcker flera avvikelser i verksamheten vid nästa kontroll, eller om din verksamhet byter ägare så måste du lämna tillbaka dekalen till oss.

Det ger smileyn din verksamhet

När din verksamhet placeras i erfarenhetsklass A och får en smileydekal, så visar du kunderna att den är en av de bästa på livsmedelshantering i Helsingborg. Din verksamhet syns också i listor på Helsingborgs stads hemsida för invånare, helsingborg.se och på smileykartan.

Dessutom gör placeringen i erfarenhetsklass A att både den ordinarie kontrolltiden och kontrollavgiften för din livsmedelsverksamhet halveras.

Här kan du se vilka verksamheter som har en Smiley just nu

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?