Smileymärkning av stadens matställen

För att göra det tydligare för konsumenter vilka restauranger, skolmatsalar, caféer och matbutiker i Helsingborg som sköter sig extra bra använder miljöförvaltningen sig av Smiley-premiering.

För att en verksamhet ska kunna få en Smiley måste den servera, sälja eller på annat sätt släppa ut livsmedel direkt till konsumenter.

När miljöförvaltningen delar ut en Smiley måste vi ha gjort en tillräckligt omfattande kontroll för att få en helhetsbild av verksamhetens rutiner och skötsamhet. Då kräver vi att det finns väl fungerande rutiner för att livsmedlen ska vara säkra och rätt märkta. Som livsmedelsföretagare måste du även arbeta för att själv upptäcka brister tidigt och åtgärda dessa.

Så kan din verksamhet få en Smiley

Miljöförvaltningen delar ut Smileyn i samband med våra ordinarie kontrollbesök. Besöken kan vara anmälda eller oanmälda. För att få en Smiley så måste verksamheten klara kontrollbesöket:

  • med högst någon enstaka avvikelse eller brist. Dessa måste åtgärdas omgående och får inte vara återkommande.
  • utan att det förekommer några allvarliga brister.

Smileypremieringen betyder att verksamheten följer Livsmedelsverkets klassning för bästa skötsamhet, klass A, vilket gör att den kommande år bara betalar hälften av den årliga kontrollavgiften.

Verksamheten behåller sin Smiley till nästa kontroll då vi gör en ny bedömning. Vid ägarbyte eller om vi upptäcker flera brister i verksamheten måste ni lämna tillbaka dekalen till miljöförvaltningen. En ny Smiley kan vi dela ut först vid det andra planerade kontrollbesöket, förutsatt att denna kontroll inte har mer än någon enstaka avvikelse eller brist.

Ett företag som precis har startat sin verksamhet kan få en Smiley tidigast vid ordinarie kontroll nummer två. Detta för att miljöförvaltningen ska ha hunnit skapa sig en representativ bild av verksamheten.

Här kan du se vilka verksamheter som har en Smiley just nu