Livsmedelstaxan

Som livsmedelsföretagare kan du beröras av olika avgifter till miljönämnden i Helsingborgs stad.

Vid varje årsskifte sker en så kallad indexuppräkning, det vill säga taxan höjs för att följa kommunens kostnadsutveckling.

Följande taxa gäller från och med 1 januari 2021:

  • Timavgift: 1306 kronor (gäller ordinarie kontroll, extra kontroll och exportkontroll).
  • Avgift för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning: 1120 kronor (motsvarar en och en halv timmes handläggning).

Indexuppräkning av livsmedelstaxan (pdf)

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel (pdf)

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?