Avgifter för livsmedelsföretagare

Alla livsmedelsverksamheter behöver vara registrerade hos miljönämnden. Detta innebär också att du som driver verksamheten berörs av olika avgifter, eftersom det är du som betalar för att vi ska komma ut och kontrollera din verksamhet.

Det är tre olika avgifter som du som livsmedelsföretagare kan beröras av:

  • Registreringsavgift (1120 kronor )
  • Årlig kontrollavgift för ordinarie kontroll (beräknas utifrån aktuell timtaxa och riskklass)
  • Avgift för extra kontroll, om den årliga kontrollen kräver att vi gör ett återbesök eller om vi fått in befogade klagomål på din verksamhet

Mer om livsmedelstaxan

Alla livsmedelsverksamheter behöver vara registrerade hos miljönämnden. Miljönämnden tar i samband med detta ut en handläggningsavgift för 1,5 timmes arbete. Vissa verksamheter måste bli godkända av Livsmedelsverket innan de får starta. Exempel på sådana verksamheter är slakterier, mejerier och fiskerianläggningar.

Den årliga kontrollavgiften är en fast avgift som beror på vilken riskklass verksamheten ligger i, medan avgift för extra offentlig kontroll är en timavgift.

Mer om riskklassning

Avgifterna ska täcka våra kostnader enligt självkostnadsprincipen. Det innebär att vi inte får gå med vinst. En del av vårt kontrollarbete betalas med skattepengar såsom anmälningar av matförgiftningar med mera.

Detta får du för din årliga kontrollavgift

Du betalar för att vi ska komma ut och kontrollera din verksamhet. I avgiften ingår inte bara själva besöket utan även inspektörernas förberedelser inför ett besök. Efter besöket skriver de kontrollrapporter, fattar eventuellt beslut, granskar rapporter och andra redovisningar. Alltså betalar du för fler timmar än själva besöket.

Erfarenhetsklassen bestämmer din årliga avgift

Hur hög din avgift blir beror på vilken erfarenhet miljöförvaltningen har av din verksamhet. En livsmedelsverksamhet kan bli placerad i erfarenhetsklasserna A, B eller C. Alla nya verksamheter blir först placerade i erfarenhetsklass B, som är normalläget. När vi gjort kontroll på din verksamhet gör vi en bedömning av hur väl du sköter den. Det kan innebära att vi ändrar din erfarenhetsklass. Vi tillämpar Livsmedelsverkets kriterier för erfarenhetsklassning.

Om du endast har någon enstaka avvikelse vid kontrollen och i övrigt fungerande rutiner för säker livsmedelshantering där du själv upptäcker brister och åtgärdar dem, kan din verksamhet bli placerad i erfarenhetsklass A kommande år. Detta innebär att du får hälften så lång kontrolltid och därmed halva kontrollavgiften jämfört med normalläget.

Om du har fler återkommande avvikelser kan du behöva mer ordinarie kontrolltid. Då kan du bli placerad i klass C kommande år, vilket innebär att kontrolltiden ökar med 50 procent, och därmed ökar också kontrollavgiften med 50 procent jämfört med normalläget.

Avgift för extra kontroll

Om du inte följer lagstiftningen kan vi behöva göra en eller flera uppföljande kontroller, så kallade extra kontroller. Andra exempel på när vi behöver göra extra kontroller kan vara vid klagomål som är befogade eller vid misstänkta matförgiftningar. Denna sorts kontroller täcks inte av den årliga kontrollavgiften. Istället debiterar vi din verksamhet en extra timavgift för faktiskt nedlagd tid i ärendet (enligt gällande timtaxa).

Registrerade verksamheter betalar efter nyår

De livsmedelsverksamheter som drivs och är registrerade efter den 1 januari behöver betala årsavgiften för det kommande året. Har du stängt eller överlåtit din verksamhet till någon annan och avregistrerat under föregående år, men ändå fått en faktura ska du kontakta Miljöförvaltningen och be om att få fakturan makulerad.

Avregistrera innan 1 februari

Om du ska stänga ner din verksamhet är det viktigt att du avregistrerar den innan 1 februari året efter, så att du inte behöver betala en årsavgift för det kommande året.

Så här tar vi fram avgiften

Vi har tagit fram taxan med hjälp av underlag från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Kommunfullmäktige har sedan fattat beslut om hur stor avgiften per timme ska vara. Vi justerar sedan avgiften varje år efter ett index, vilket innebär att avgiften kan komma att förändras varje år.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?