Registrera eller inte

I de flesta fall behöver du registrera din livsmedelsverksamhet, men det finns undantag. Ta kontakt med Helsingborg kontaktcenter (eller din ansvariga handläggare) för att ta reda på vad som är aktuellt för dig.

Frågor som du kan behöva besvara är:

Tiden?

  • Hur lång period och vid hur många tillfällen ska du driva verksamheten?

Vilka livsmedel?

  • Vilken typ av livsmedel ska du hantera? Exempelvis göra smörgåsar och sallader, varm korv och hamburgare eller sälja förpackade livsmedel.

Hur mycket?

  • Hur många portioner beräknar du att du kommer att servera varje dag? (café och restaurang)
  • Hur många kommer att arbeta i verksamheten? (butik och kiosk)

Vad ska du göra?

  • Hur ska du hantera livsmedlen? Exempelvis: kyl och frysförvaring? Skölja, skära och hacka? Värmebehandla? Varmhålla? Kyla ner varm mat?

Var ska du driva din verksamhet?

  • I tält eller vagn?
  • I en lokal?
  • Bara i Helsingborg?
  • Ambulerande i flera eller andra kommuner?