Starta livsmedelsverksamhet

Planerar du att öppna restaurang, café eller kanske en mobil livsmedelsverksamhet? Tänk på att om du startar en ny livsmedelsverksamhet - eller tar över en som redan är etablerad - måste du skicka in en ny anmälan om registrering till miljöförvaltningen. Detta ska du ha gjort senast två veckor innan du ska starta.

Tänk på att även om verksamheten är registrerad sedan tidigare, så gäller registreringen bara för det företag som driver verksamheten idag. Om verksamheten byter ägare eller överlåts, så måste det företag som tar över anmäla detta till miljöförvaltningen. Om verksamheten upphör måste du avregistrera den hos miljöförvaltningen.

Registrering är inte alltid nödvändig

Om du ska starta en ny livsmedelsverksamhet som du ska driva under en begränsad period, i mycket liten skala eller om den är av annorlunda art, är det inte alltid självklart att du behöver registrera den hos miljöförvaltningen. Om du redan har en livsmedelsverksamhet registrerad – till exempel en restaurang eller butik – och vill utöka verksamheten tillfälligt på en festival eller annat arrangemang är det inte heller säkert att du måste registrera den.

För att ta reda på om du behöver registrera din verksamhet: ta kontakt med Helsingborg kontaktcenter och be att få prata med en handläggare på livsmedelsavdelningen. Har du redan en livsmedelsverksamhet registrerad hos oss, kan du också kontakta din ansvariga handläggare.

Läs mer här och ta del av frågor som du kan behöva besvara.