Förändra livsmedelsverksamhet

Om du gör en förändring av din livsmedelsverksamhet kan du behöva du skicka in en ny anmälan till miljöförvaltningen. Förändringen kan påverka din riskklassning, så att kontrollbehovet och därmed avgiften för din verksamhet behöver förändras.

Exempel på en förändring:

  • Storleken på verksamhetens produktion har ökat eller minskat
  • Verksamheten har ändrat inriktning, till exempel från café till restaurang eller tvärtom
  • Verksamhetens produkter vänder sig till känsliga konsumentgrupper, eller upphör med detta
  • Verksamhetens ansvar för märkning och presentation av livsmedel är förändrad

För att ta reda på om du behöver registrera din verksamhet: ta kontakt med Helsingborg kontaktcenter och be att få prata med en handläggare på livsmedelsavdelningen. Har du redan en livsmedelsverksamhet registrerad hos oss, kan du också kontakta din ansvariga handläggare.

Tänk alltså på att även om verksamheten är registrerad sedan tidigare, så gäller registreringen bara för det företag som driver verksamheten idag. Om verksamheten byter ägare eller överlåts, så måste det företag som tar över anmäla detta till miljöförvaltningen.

Om verksamheten upphör måste du avregistrera den hos oss på miljöförvaltningen.