Starta, förändra och avsluta

Oavsett om du ska starta, förändra eller avsluta en livsmedelsverksamhet, behöver du ha kontakt med oss på miljöförvaltningen.

Vårt uppdrag är att bedriva tillsyn, det vill säga kontrollera att du som livsmedelsföretagare följer de lagar och regler som finns. Vi arbetar också med viss rådgivning för att det ska vara enkelt för dig att göra rätt i de olika steg som krävs, beroende på vad du planerar för din verksamhet.

Livsmedelsverkets broschyr “Rådgivning inom livsmedelskontrollen” har bra information om vilken form av rådgivning du som livsmedelsföretagare har möjlighet att få. Här kan du hämta den.