Smiley

För att göra det tydligare för konsumenter vilka restauranger, skolmatsalar, caféer och matbutiker som sköter sig extra bra använder miljöförvaltningen sig av Smiley-premiering.

För att kunna få en Smiley måste verksamheten vara sådan att den serverar, säljer eller på annat sätt släpper ut livsmedel direkt till konsumenter.

För att kunna dela ut en Smiley måste vi ha gjort en tillräckligt omfattande kontroll för att få en helhetsbild av verksamhetens rutiner och skötsamhet. Vi kräver att det finns väl fungerande rutiner för att livsmedlen ska vara säkra och rätt märkta. Livsmedelsföretagaren måste arbeta för att själv tidigt upptäcka brister och åtgärda dessa när du upptäcker dem.

Så kan du få en Smiley

Vi delar ut Smileyn i samband med våra ordinarie kontrollbesök. Besöken kan vara anmälda eller oanmälda. Verksamheten måste då klara kontrollbesöket med högst någon enstaka avvikelse eller brist. Dessa måste ni åtgärda omgående och de får inte vara återkommande. Det får inte heller inte förekomma några allvarliga brister. Smiley-premieringen innebär också att verksamheten bara betalar hälften av den årliga kontrollavgiften.

Verksamheten behåller sin Smiley till nästa kontroll då vi gör en ny bedömning. Vid ägarbyte eller om vi upptäcker flera brister i verksamheten måste ni lämna tillbaka dekalen till miljöförvaltningen. En ny Smiley kan vi dela ut först vid nästa planerade kontrollbesök, förutsatt att denna kontroll inte har mer än någon enstaka avvikelse eller brist.

Ett företag som precis har startat sin verksamhet kan få en Smiley tidigast vid ordinarie kontroll nummer två. Detta för att miljöförvaltningen ska ha hunnit skapa sig en representativ bild av verksamheten.

Här kan du se vilka verksamheter som har en Smiley just nu