Krav på en livsmedelsverksamhet

Enligt EU:s lagstiftning om livsmedelssäkerhet har du som livsmedelsföretagare följande skyldigheter.

  • Säkerhet – ni ska inte släppa ut osäkra livsmedel på marknaden.
  • Ansvar – ni ansvarar för att de livsmedel som ni tillverkar, transporterar, lagrar eller säljer är säkra.
  • Spårbarhet – ni ska snabbt kunna identifiera en leverantör eller varumottagare.
  • Öppenhet – ni ska omedelbart informera berörda myndigheter om ni har anledning att misstänka att ett livsmedel eller foder inte är säkert.
  • Nödsituationer – ni ska omedelbart dra tillbaka livsmedel från marknaden om ni har anledning att misstänka att produkterna inte är säkra.
  • Förebyggande – ni ska kartlägga och regelbundet se över kritiska punkter i era processer och göra kontroller vid dessa punkter.
  • Samarbete – ni ska samarbeta med berörda myndigheter när det gäller åtgärder för att minska risker.

Källa: EU:s lagstiftning om livsmedelssäkerhet.