Egen kontroll för livsmedelsföretag

Ansvaret att producera, servera och sälja säker mat ligger på dig - ingen ska behöva bli sjuk av maten du säljer. Därför måste du ha både kunskap om och rutiner för din verksamhet för att kunna uppfylla alla krav som ställs. Det handlar om att ha en god och genomtänkt egen kontroll.

Det finns inga krav på exakt hur detta ska se ut, men det finns nationella branschriktlinjer som du kan ta hjälp av när du ska strukturera kontrollen av just din verksamhet. Nationella branschriktlinjer finns bland annat för livsmedelsbutik, restaurang, servicehandel, vård, skola och omsorg, vendingbransch och kosttillskott. Det är frivilligt för dig som företagare att följa dessa riktlinjer – till skillnad från lagar, förordningar och föreskrifter som du måste följa.

Om du vill ha hjälp att ta fram rutiner för din egen kontroll kan du vända dig till din branschorganisation eller till något konsultföretag.

På Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa vidare om hur du kontrollerar din egen verksamhet och vilka krav som ställs på lokalen.

Hjälp att tolka livsmedelslagen

Det finns mycket du som livsmedelsföretagare måste hålla reda på när det kommer till olika lagar och bestämmelser. Livsmedelsverket har tagit fram vägledningar  för flera områden som hjälper dig som livsmedelsföretagare att öka förståelsen för lagstiftningens krav. Exempelvis finns en vägledning till förordningen om konsumentinformation.

Vägledningarna är inte rättsligt bindande, de ska istället ses som exempel och rekommendationer.