Livsmedelstaxan

Som livsmedelsföretagare kan du beröras av olika avgifter till miljönämnden i Helsingborgs stad.

Vid varje årsskifte sker en så kallad indexuppräkning, det vill säga taxan höjs för att att följa kommunens kostnadsutveckling.

Följande taxa gäller från och med 1 januari 2017:

  • Timavgift: 1180 kronor (gäller ordinarie kontroll, extra kontroll och exportkontroll).
  • Avgift för anmälan om registrering av livsmedelsanläggning: 1518 kronor (motsvarar en och en halv timmes handläggning á 1012 kronor).

Här kan du ladda ner livsmedelstaxan (gäller från 1 januari 2017)