Livsmedelsverksamhet

Driver du en livsmedelsverksamhet? Då ansvarar du för att livsmedlen är säkra att äta och att de är rätt märkta. Livsmedel är inte bara mat - kosttillskott, prestationshöjande preparat och liknande produkter räknas också som livsmedel.

Foto_Tim_McLaren_CC-BY-2.0

Det är miljönämnden i Helsingborgs stad som ansvarar för att kontrollera att alla verksamheter i kommunen följer livsmedelslagstiftningens krav. För att vi ska veta om och kunna kontrollera din verksamhet måste du registrera den som en livsmedelsanläggning hos miljönämnden. Det spelar ingen roll om du driver verksamheten i vinstsyfte eller ej, eller om företaget är registrerat hos bolagsverket eller ej.

Starta, förändra eller avsluta en verksamhet

Planerar du att starta, förändra eller avregistrera en verksamhet ska du anmäla detta till miljöförvaltningen. Tänk på att du måste registrera din verksamhet innan du startar, annars begår du ett brott mot livsmedelslagstiftningen och riskerar åtal.

Läs mer om att starta en livsmedelsverksamhet
Läs mer om att förändra en livsmedelsverksamhet
Läs mer om att avregistrera en livsmedelsverksamhet

Egen kontroll av din verksamhet

Som livsmedelsföretagare är du skyldig att följa livsmedelslagstiftningen, som bland annat innebär att du ska servera säker mat som är rätt märkt och inte vilseleder konsumenten. För att lyckas med detta är det viktigt att ta fram ett system för egen kontroll. Till hjälp finns branschriktlinjer och vägledningar.

Läs mer om egen kontroll