Hämtning av slam

Om din verksamhet inte är ansluten till kommunalt avlopp, utan har en trekammar-, köks-, gårdsbrunn eller sluten tank behöver du anlita NSR:s slamsugningsbil för att kunna tömma den.

Slammaskin.

När slamsugningsbilen tömmer en trekammarbrunn sugs både slammet och vattnet upp, sedan spolas det klara vattnet tillbaka i brunnen.

Slam och slamkakor stannar kvar i bilens tank, medan vattnet i brunnen kan sippra ut genom brunnsväggarna. Det är viktigt för brunnens funktion att en del av vattnet stannar kvar i brunnen för att behålla rätt bakterieflora, så att nedbrytningsprocessen fungerar på bästa sätt. Slammet som sugits upp töms sedan på Öresundsverket där det behandlas i avloppsreningsverket.

Du beställer slamtömning för din verksamhet via NSR:s kundservice på telefon 040- 400 13 40.