Restavfall

Restavfall är det avfall som bli över när du har sorterat allt annat avfall från din verksamhet. Det är inte farligt avfall och går inte heller att återvinna eller återanvända.

Restavfall i sopor.

Restavfall är det som blir över när du har källsorterat allt avfall från din verksamhet. Målet med sorteringen är att det ska bli så lite restavfall som möjligt. Restavfall är hushållsavfall som bara får hämtas av NSR eller NSR:s entreprenörer, oavsett om det kommer från en verksamhet, ett företag eller ett hushåll.

Du lägger restavfallet i en påse och knyter igen. Sedan lägger du den i säcken, kärlet eller containern för restavfall.

Restavfall som inte kan återvinnas:

  • Dammsugarpåsar och disktrasor
  • Blöjor, tops, bindor, tamponger, bomullsrondeller
  • Trasig keramik och dricksglas
  • Tandborstar, toalettborstar, diskborstar
  • Snus, cigaretter, tuggummi
  • Kuvert, pennor, post-it-lappar
  • Trasiga skor och plastleksaker utan elektronik

I Helsingborg skickas restavfallet till förbränning för energiåtervinning, där det blir till fjärrvärme och elektricitet.