Matavfall

Matavfall och organiskt avfall från jordbruk, slakterier och andra verksamheter ska sorteras ut så att det blir en del av kretsloppet. På NSR:s återvinningsanläggning omvandlas energin i avfallet till biogas i stadens bussar och biogödsel som ger näring till åkrarna.

Matavfall i sopor.

Företag och verksamheter ska sortera sitt matavfall precis som alla andra hushåll. Matresterna läggs i papperspåsar och sorteras i kärlet för matavfall. Du får inte lägga matavfall löst ner i kärlet.

Verksamheter som har mycket matavfall kan installera en matavfallskvarn som är kopplad till en tank och töms med en slamsugningsbil.