Förpackningar och tidningar

Nästan alla förpackningar av glas, plast, metall och papper kan idag återvinnas och återanvändas. Samma sak gäller tidningar och trycksaker. Återvinningen sparar på energi och bidrar till renare miljö.

På NSR:s webbsida kan du läsa om vilka förpackningsslag som ska återvinnas. Tänk på att:

  • Alla förpackningar som du lämnar till återvinning ska vara tomma.
  • Om en förpackning består av olika material ska du dela upp den och lämna materialen var för sig.
  • Om det inte går sorterar du efter det material som förpackningen till största delen består av.

I en verksamhet kan du ibland ha behov av att sortera ut ett visst avfall som du får mycket av. Stora mängder återvinningsmaterial har ett större värde och därför kan du som kund få en lägre kostnad för återvinningen. Wellpapp är ett exempel på material som företag ofta återvinner mycket av.

Kontakta NSR eller valfri godkänd privat entreprenör för att beställa hämtning av förpackningar, tidningar eller annat avfall som du vill återvinna.