Fettavfall

Fett från matlagning ska samlas och sorteras ut som hushållsavfall. Det får inte spolas ner i avloppet eftersom det kan orsaka stopp och översvämning. NSR ansvarar för att att hämta fettavfall och tömma fettavskiljare i Helsingborg.

Restauranger, caféer, gatukök, pizzerior, konditorier och storkök ska samla in fettavfall från matledningen med en fettavskiljare kopplad till avloppet och fettunnor för flytande fettavfall. Anledningen är att fett som kommer ut i avloppet svalnar och stelnar. Sedan fastnar det på rörens insida och kan orsaka stopp i avloppet och i värsta fall översvämning. Dessutom kan fettavfall som samlas in återvinnas.

I Helsingborg ansvarar NSR och NSR:s entreprenörer för tömning av fettavskiljare och hämtning av fettavfall i fettunna. Tömning av fettavskiljare och byte av fettunna ska göras minst en gång om året.

Ansöka om dispens för tömning av fettavskiljare

Verksamheter i Helsingborgs stad har minst två schemalagda tömningar om året. Men din verksamhet kan ansöka om att få dispens för tömning en gång per år. Du kan ansöka om dispens för ett år i taget.

För att få dispens måste du uppfylla vissa kriterier enligt Renhållningsordningen och Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (nsva.se). Det är även viktigt att noggrant läsa och respektera tillverkarens rekommendationer för tömning av din fettavskiljare.

Så ansöker du

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?