Farligt avfall

Farligt avfall ska alltid sorteras ut oavsett vilken verksamhet det kommer från. Några exempel på farligt avfall är oljor, färgrester, batterier och lysrör. Produkter som sedan blir farligt avfall är ofta märkta med en särskild symbol.

Detta är farligt avfall:

 • oljor
 • lösningsmedel
 • färgrester
 • lim
 • bekämpningsmedel
 • fotokemikalier
 • frätande ämnen
 • batterier (alla typer av batterier ska samlas in)
 • termometrar, barometrar och annat som innehåller kvicksilver
 • lysrör
 • lågenergilampor
 • glödlampor
 • elektronikavfall.

Du kan lämna farligt verksamhetsavfall till NSR och andra återvinningsanläggningar.

Produkter som sedan blir farligt avfall är ofta märkta med en eller flera farosymboler. Innan 2015 var farosymbolerna orangefärgade.

Syntolkning: farosymboler med stående, röda fyrkantsramar med olika symboler i. Till exempel brandfarligt, giftigt och frätande.

För att varje medel ska behandlas på rätt sätt och för att de personer som hanterar avfallet inte ska utsättas för några risker, så ska du tänka på det här:

 • Märk alla behållare med vad de innehåller.
 • Kontrollera att behållarna inte läcker.
 • Förpackningar med rester av kemikalier ska du lämna som farligt avfall. Helt tomma och torra förpackningar kan du lämna bland plast- eller metallförpackningar.
 • Blanda inte olika avfall, utan lämna in varje sort för sig. Farligt avfall får inte blandas eller spädas ut med andra typer av farligt avfall eller med andra material.
 • När du hanterar eller transporterar farligt avfall inom din verksamhet ska du anteckna vilket farligt avfall du har, vilka mängder och till vem du lämnar det. Anteckningarna ska sparas i minst tre år.