Bygglov

När du vill bygga, ändra, underhålla eller riva en byggnad påverkas miljön, verksamheterna och människorna runt omkring för lång tid framöver. Därför finns det regler för hur och var du får bygga. I de flesta fall behöver du bygglov för att bygga nytt eller ändra en byggnad eller dess användning.

bygglovsritning_500x225_foto_studioe

Under Etablera – Mark och lokaler kan du läsa mer om bygglov och anmälan för företagare.

E-tjänster och blanketter

Vet du redan hur du söker och vilka handlingar du behöver?

Till e-tjänster och blanketter – Bygga nytt, bygga om, bygga till