Brandskydd

Att vara med om en brand på nära håll är en omskakande upplevelse. Och det är först när man har känt den stickande röken och hettan från en eldsvåda som man på allvar förstår hur viktigt det är att vara förberedd.

Tyvärr har de flesta människor ganska dåliga kunskaper om hur man bör uppföra sig vid en brand. Helt enkelt därför att det är snudd på omöjligt att själv arrangera realistiska brandövningar. Men det kan Brandorama råda bot på.

Vi kan förevisa olika brandförlopp i vår toppmoderna brandsal eller ute på vårt övningsfält. När röken skingrats har alla kursdeltagare blivit en livsviktig erfarenhet rikare.