Skriftlig redogörelse

Det är krav på att det ska upprättas en skriftlig redogörelse för brandskyddet för byggnader eller anläggningar där konsekvenserna av en brand eller riskerna för en brand är stora. Redogörelse kan skickas in digitalt eller via posten.