Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Det dokument över brandskyddet som vissa verksamheter ska lämna till kommunen. Den skriftliga redogörelsen kan betraktas som en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet. Redogörelsen utgör underlag för kommunens tillsyn.