LBE

Lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011).