Brandfarlig vara

Brandfarliga vätskor och gaser samt vissa fasta material enligt förteckning från Sprängämnesinspektionen.