Vem bör dokumentera sitt systematiska brandskyddsarbete och i så fall hur?

Dokumentation av SBA är verksamhetsberoende. Hemma i villan behövs naturligtvis ingen dokumentation över brandskyddsarbetet. På en förskola är det lämpligt att ha en enklare form av dokumentation och på den avancerade industrin behöver den vara mer omfattande. Dokumentationen är till för ägare och nyttjanderättshavare och syftar till att upprätthålla ett gott brandskydd. Ägarens och nyttjanderättshavarens behov styr således hur dokumentationen ska läggas upp.