Vad menas med ”brandskyddsåtgärder som kräver speciellt underhåll” i SRVFS 2004:4?

Exempelvis fasta brandskyddsinstallationer som kräver underhåll, såsom automatiska brandlarmanläggningar och sprinkleranläggningar. Inte handbrandsläckare och dylikt.