På min arbetsplats funderar vi att hyra in en konsult för att styra upp vårt SBA. Är detta att rekommendera?

Det finns konsultfirmor som kan hjälpa er att ta fram en så kallad SBA-pärm, det vill säga dokumentation av ert brandskydd. Dock är detta inte en slutprodukt som kan köpas, utan det systematiska brandskyddsarbetet ska integreras i den vardagliga organisationen. Det är således viktigt att göra ett levande dokument av det konsultfirmorna producerar